Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Firma

Ubezpieczenie majątku ruchomego podmiotów gospodarczych tj.:

- środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania, zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, i ich części zapasowe, narzędzia itp. mienie);

- mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży;

- wyposażenie lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza;

- gotówka i inne wartości pieniężne tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle, i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, platyna i metale z grupy platynowców.

 

Zakresem ochrony objęte są szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe we wskazanym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia (lokalu).

 

Ponadto gotówka i inne wartości pieniężne mogą być ubezpieczone od rabunku w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia).

 

Dodatkowo za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może być rozszerzony w stosunku do wszystkich lub tylko wybranej grupy mienia o ryzyko wandalizmu.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?