Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Podróże

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób podróżujących za granicę indywidualnie (polisa indywidualna lub rodzinna) albo wyjeżdżających zbiorowo (albo w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach rocznej umowy dla osób wielokrotnie wyjeżdżających za granicę do pracy lub w delegacje służbowe a także umowy zawartej w formie polisy otwartej). Wyjazdy mogą być organizowane przez grupy osób, biura podróży, kluby, uczelnie, parafie i różne organizacje albo przez firmy delegujące pracowników za granicę.

W ramach ubezpieczenia udziela ochrony ubezpieczeniowej w postaci pokrycia kosztów leczenia oraz usług assistance

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie bagażu podróżnego (odpowiedzialność obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, rozboju, katastrof, zdarzeń losowych itp.),

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ( T.U. odpowiada za szkody w czasie podróży wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej),

- ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej organizowanej przez biuro podróży i zakupionej na terytorium RP m. in. w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem ubezpieczonego lub osoby bliskiej, kradzieżą lub utratą dokumentów niezbędnych w podróży, poważną szkodą w miejscu zamieszkania itp

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?