Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Samochód

OC

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep, a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.

Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

 

AC

Ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

- nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: przedmiotami, zwierzętami, osobami lub innymi pojazdami;

- zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;

- działania osób trzecich, np. wandalizmu;

- uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;

- kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;

- uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

 

ASISTANCE

Stłuczka, awaria czy pusty bak paliwa. Takie sytuacje spotykają codziennie setki kierowców na drodze. Muszą sami wymienić koło czy przejść kilka kilometrów do stacji benzynowej. A co robisz, kiedy spotka to Ciebie? Na pewno podwijasz rękawy i myślisz sobie w duchu "Czy ktoś nie mógłby tego zrobić za mnie?" Usługa Assistance powstała właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze zająć się wszystkim za Ciebie.

 

Zorganizujemy za Ciebie wiele spraw i pokryjemy koszty:

- holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia - pojazdu zastępczego

- noclegów lub kontynuacji podróży

- parkingu - opieki nad dziećmi

- opieki nad zwierzętami - wymiany koła lub naprawy opony

- doładowania akumulatora - wymiany przepalonej żarówki

- otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków

- dostarczenia paliwa, jeżeli zabraknie Ci go w drodze

 

NNW KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami.

Ochroną ubezpieczeniową objęci są kierowca oraz pasażerowie ubezpieczonego pojazdu.

Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, a także:

- podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,

- podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,

- podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,

- bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu lub przyczepy zespolonej z pojazdem

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?